กีฬาโต้คลื่น หรือ Surf

0 Comments
กีฬาโต้คลื่น

กีฬาโต้คลื่น Surf เป็นกีฬาทางน้ำที่มีความสนุกและระทึกมาก แต่ทักษะในการเล่นนั้นจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่การดูช่วงคลื่นที่เราจะโต้กระดานอย่างเช่น Surf ให้ได้อยู่ในวงคลื่นได้สวยงามและนานที่สุด โดยที่เราไม่ถูกคลื่นกลืนกินไปการเล่นเซิร์ฟจะต้องเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นและมีทักษะในการดูคลื่น และประเทศที่เราจะเห็นเล่น Surf กันมากที่สุดนั่นก็คือชาวออสเตรเลีย เพราะเขาจะมีช่วงคลื่นและหาดที่ค่อนข้างกว้างและสวยงาม

แต่ถ้าสำหรับคนไทยหรือคนเอเชียเองคลื่นที่ประเทศออสเตรเลียจะค่อนข้างใหญ่ เพราะประเทศของเขาจะเป็นอ่าวแบบเปิดที่รับคลื่นลมได้ตลอดเวลาจึงทำให้มีคลื่นที่สามารถเล่น

กีฬาโต้คลื่น
แทงบอลออนไลน์

กีฬาโต้คลื่น Surf ได้และ Surf เป็นกีฬาทางน้ำที่จัดอยู่ในโหมดกีฬา Extreme ทางน้ำ

ที่สามารถจัดแข่งขันขึ้นได้หลายๆรายการและเราสามารถรับชมได้ทางช่อง Sport Extreme ทั้งหลายที่มีการฉายให้เราได้ดูกันหรือมีการถ่ายทอดสดให้เราได้ดูกันนั่นเอง กีฬา Surf จะมีแบ่งประเภทบอร์ดและช่วงอายุ ในการแข่งขันอยู่จะเริ่มตั้งแต่เด็ก 10 ขวบก็มีการเล่น Surf

โดยที่พ่อของเขาเป็นนักกีฬาเซิร์ฟมาก่อนและได้สอนลูกส่งต่อกีฬาชนิดนี้ให้กับลูกเป็นกีฬาทางน้ำที่ต้องใช้ทักษะในการว่ายน้ำและยืนบน Surf ให้นิ่ง เพราะเมื่อเราอยู่ในน้ำแล้วและยืนบนบอร์ดที่มีการโคงเครงของคลื่น เราจะสามารถทรงตัวได้ยากคนที่เล่น Surf ได้จะต้องมีการฝึกฝนให้ชำนาญการและมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาที่จะเป็นนัก Surf ที่สามารถแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการโอลิมปิกหรือเป็นกีฬาประเภท Extreme โดยเฉพาะก็มี

กีฬาแข่งม้า ที่ถูกขนานนามว่าเป็นกีฬาของชนชั้นสูง